Dzieło Biblijne
Podsumowanie obchodów V Tygodnia Biblijnego Drukuj E-mail

„Ja wierzę, Panie,

że Ty jesteś Mesjaszem,

Synem Bożym.”

V Tydzień Biblijny

14.04. -20.04

"Biblia jako Słowo Życia jest swoistym duchowym zapisem bicia ludzkich serc. Można powiedzieć więcej, mówiąc językiem współczesnej medycyny: Biblia, to swoiste EKG, gdzie słychać różne rytmy bicia człowieczego serca doświadczającego Boga".

Szpetal Górny, Konin, Matki Bożej Fatimskiej, Wszystkich Świętych, NNMP i Jana Apostoła, Św. Stanisława, Radio Maryia i TV Trwam

Odnośniki do wybranych zdjęć.

„ Kościół…ma za fundament Słowo Boże, rodzi się z Niego i Nim żyje. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w Nim zawsze znajdował swą siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie, celebracje i studium Słowa Bożego” (Verbum Domini, 3). Dlatego właśnie już po raz piąty w dniach od 14 do 20 kwietnia obchodziliśmy we wszystkich diecezjach Polski, w tym również w parafiach diecezji włocławskiej Tydzień Biblijny. Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji włocławskiej ks. dr Marek Raszewski, prowadząc nas po kolejnych stacjach V Tygodnia Biblijnego, przypominał, iż Bóg przed wiekami złożył człowiekowi ponadczasową ofertę zbawienia, aktualną do dziś. I tak jak przed wiekami Chrystus zapytał Martę - siostrę wskrzeszonego Łazarza – „Czy wierzysz w to?", tak samo dziś pyta każdego z nas – Czy wierzysz w to?. Adoracje Najświętszego Sakramentu, uroczyste celebracje Słowa Bożego, słuchanie Lectio Divina i przebogatych homilii, a przede wszystkim gromadzenie się wokół Eucharystycznego Stołu, który On dla nas zastawiał pozwoliło nam dać Bogu odpowiedź, która jest jednocześnie hasłem tegorocznego Tygodnia –„Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym.”.

W niedzielę inaugurującą V Tydzień Biblijny, uroczyste Eucharystie połączone z celebracją Słowa Bożego i adoracją przed Najświętszym Sakramentem, połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia miały miejsce w parafii Chrystusa Króla we Włocławku, parafii Św. Józefa w Szpetalu Górnym oraz w parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Koninie. Tematy homilii „Słowo Boże – Źródło mocy Świadka Jezusa” , „Spotkać Zmartwychwstałego w Słowie Bożym” – (moderator ks. dr Marek Raszewski) oraz „Dary Jezusa dla człowieka naszych czasów” – (ks. Waldemar Wunsz – proboszcz parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Koninie), pozwoliły nam spojrzeć oczyma wiary na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Słowa Pana wypowiedziane w Ewangelii przeznaczonej na Niedzielę Biblijną „Dzieci moje, czy macie coś do jedzenia” stały się pokarmem dla spragnionej Słowa Bożego duszy.

Zdjęcia z kościoła Św. Józefa w Szpetalu Górnymwyk. Agnieszka Czarniak

Zdjęcia z kościoła Św. Bartłomieja Apostoła w Koninie

W poniedziałek – 15 kwietnia 2013r. zgromadzeni w parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, słuchając Lectio Divina (ks. dr Marek Raszewski) odkrywaliśmy potrzebę przeżywania każdego spotkania ze Słowem Bożym w kontekście Eucharystii, a w wygłoszonej przez ks. kan. Sławomira Deręgowskiego – proboszcza parafii Św. Stanisława B.M. we Włocławku homilii odpowiedzieliśmy sobie na pytanie - co to znaczy wierzyć?, by za chwilę skorzystać z daru, zaproszenia do wejścia w tajemnicę Jezusa, korzystając z uczty przy Eucharystycznym Stole. Słowa pieśni w wykonaniu Zespołu muzycznego z parafii „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem…” wyprowadziły nas na drogę do kolejnej stacji.

Zdjęcia z kościoła Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku

wyk. Agnieszka Czarniak

Czas Tygodnia Biblijnego jest okazją do pogłębiania Słowa Bożego, ale jednocześnie dzielenia się Nim poprzez prezentowanie znajomości Biblii. We wtorek – 16 kwietnia, jak co roku, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej na szczeblu diecezjalnym – organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Komisji, w skład której weszli: o. Hieronim Tarłowski – asystent kościelny oddziału włocławskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Cecylia Pejas i Katarzyna Kluzik, przewodniczył Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II diecezji włocławskiej ks. dr Marek Raszewski. Wszystkim zgromadzonym w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego pobłogosławił ks. bp. Wiesław Mering - pasterz diecezji. XVII edycja Konkursu, przebiegała pod hasłem "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła".

Wieczór zgromadził wszystkich wędrujących po ścieżkach Słowa Bożego, w parafii Wszystkich Świętych we Włocławku – u O.O. Franciszkanów. Na kolanach, przed Panem, słuchaliśmy słów księdza Moderatora, iż „celebracja Słowa Bożego, to jeden z najważniejszych elementów życia Kościoła, w czasie celebracji nastawiamy się przede wszystkim na słuchanie głosu Boga, pozwalamy, by Bóg wprowadzał nas w Swój zamysł i poznawanie Jego tajemnic. Dzięki temu możemy rozumieć nasze życie w świetle Bożej prawdy, możemy kroczyć drogami Bożymi i pełnić Bożą wolę i nie pozwolić się zerwać z Bożego Ogrodu”. Indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, Eucharystia, uroczysta procesja w związku z rozpoczęciem się Nowenny do św. Antoniego z Padwy, a na zakończenie dnia pokłon przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, pozwoliły uczestnikom przyjąć do serca słowa „Uwierz choć nie widzisz”.

Zdjęcia z kościoła Wszystkich Świętych we Włocławku – O.O. Franciszkaniewyk. Agnieszka Czarniak

Kolejny dzień zasłuchania w Słowa Pana - 17 kwietnia - spotkaliśmy się w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku na godzinną adorację przed Najświętszym Sakramentem, Lectio – Divina „Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę”, modlitwa uwielbienia wyrażona między innymi śpiewem w wykonaniu Zespołu parafialnego, a następnie uroczysta Eucharystia pozwoliły nam postawić dalsze kroki na drodze poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Czym jest wiara?”, jaka jest moja wiara, czy jest to żywa relacja z Bogiem?

Zdjęcia z kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Apostoła Ewangelisty we Włocławkuwyk. Agnieszka Czarniak

W Czwartek – 18 kwietnia naszym Wieczernikiem, do którego przybyliśmy, jak powiedział ksiądz Moderator, aby spotkać Zmartwychwstałego Pana, stał się kościół p.w. Św. Stanisława B.M. we Włocławku. Eucharystię poprzedził Maraton Słowa Bożego podczas, którego członkowie Kręgu Biblijnego działającego przy tej parafii, czytali Ewangelię Św. Jana. W uroczystej Eucharystii, którą ubogacił śpiewem Zespół wokalno -muzyczny działający przy Zespole Szkół w Radomicach – pod przewodnictwem p. Mirosławy Kownackiej, doświadczaliśmy „przedsmaku Nieba”. W homilii ks. dr Marek Raszewski uświadomił nam, „iż Człowiek przemieniony przez Słowo Pana ma być Jego Świadkiem”. Tej przemiany możemy doświadczyć żyjąc Biblią, pozostając z nią w żywej relacji, bo jest ona Księgą, w której spotykamy trudności w wierze, tych, którzy trudnymi i niejednokrotnie krętymi drogami wędrowali do Chrystusa, by później bez reszty pójść za Chrystusem. „Pisma Świętego nie można rozważać poza Eucharystią”- mówił do zgromadzanych Moderator Dzieła Biblijnego diecezji włocławskiej, nie możemy się Biblią jedynie fascynować, jako wielkim dziełem literackim, -„bo czy to wystarczy do zbawienia?”. Z takim otwartym pytaniem, na które każdy sam musi poszukać odpowiedzi w swoim życiu ruszamy na kolejny rok zgłębiania Słowa Pana.

Zdjęcia z kościoła Św. Stanisława B.M. we Włocławku

wyk. Tomasz Gawrysiak

Podsumowaniem V Tygodnia Biblijnego była katecheza ks. Moderatora w Radio Maryja,

Zdjęcia z Radia Maryja i Telewizji Trwam

wyk. Tomasz Gawrysiak

w programie „Szukając Słowa Bożego”, w piątek 19 kwietnia.

wyk. Tomasz Gawrysiak

 

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl