Dzieło Biblijne
Moderator Drukuj E-mail

DZIEŁO BIBLIJNE

W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

 * Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 332 zebrania plenarnego w dniach 17-18 czerwca 2005 roku. Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Moderatorów Diecezjalnych miał miejsce 8 kwietnia 2006 roku, gdzie zostały nakreślone cele Dzieła, które mają służyć duszpasterstwu biblijnemu w Polsce. Ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering jako moderatora Dzieła w Diecezji Włocławskiej wyznaczył ks. dra Marka Raszewskiego.

(ks. dr Marek Raszewski)
* Wspólnie z moderatorami innych diecezji zaprezentowane zostały na stronie: www.biblista.pl materiały do propagowania studiowania Pisma Świętego. Proponowane materiały są nadal opracowywane z myślą o młodzieży gimnazjalnej i starszej. Mają służyć animacji biblijnej, która będzie odbywała się albo w ramach grup biblijnych organizowanych ramach zajęć pozaszkolnych, albo wewnątrz działających już w parafiach ruchów i wspólnot kościelnych. W naszej diecezji prowadzone są takie spotkania w Koninie, Nieszawie, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Turku, Ciechocinku i Lubieniu Kujawskim.

Cele spotkań:

a) prowadzenie ku samodzielnej, egzystencjalnej lekturze Biblii,

b) odkrywanie Pisma Świętego jako księgi życia proponującej Bożą mądrość,

c) budowanie własnej tożsamości w spotkaniu z Pismem Świętym,

d) twórcze kształtowanie relacji wynikających z bycia siostrą/bratem w wierze,

e) odkrywanie Chrystusa jako brata, zaś siebie i innych jako dziecko Boga.

Materiały:

* Podstawowym materiałem jest Pismo Święte. W centrum cotygodniowego spotkania w Lubieniu Kuj. jest konkretny tekst biblijny, na kanwie którego są podejmowane wskazane wyżej cele. Tematem wiodącym spotkań jest sztuka bycia siostra/bratem w rodzinie w świetle wybranych tekstów biblijnych. Konspekty spotkań można również znaleźć na stronie www.prorok.win.pl.                        

 

Planowana tematyka spotkań:

1. Kain i Abel: jak pięknie się różnić? (Rdz 4, 1-11)

2. Jakub i Ezaw: czy bycie najstarszym w rodzeństwie to przywilej? (Rdz 25, 19-34)

3. Jakub i Ezaw: czy rodzeństwo musi między sobą rywalizować? (Rdz 27)

4. Jakub i Ezaw: jak się pogodzić, żeby się nie pogodzić? (Rdz 32, 2-24; 33, 1-17)

5. Józef i jego bracia: być najmłodszym (Rdz 37)

6. Józef i jego bracia: co sądzić o snach (Rdz 41)

7. Józef i jego bracia: czego musiał się nauczyć Józef jako brat? (Rdz 44–45)

8. Dzieje Józefa jako historia stawania się bratem: „Młodzież z Lubienia Kuj.”

9. Jak dobrze być razem (Ps 133)

10. Mojżesz i Miriam: słowo siostry, które ratuje brata (Wj 2, 1-10)

11. Jak być rodzeństwem solidarnym wobec rodziców? (Syr 3, 1-16)

12. Maryja i Elżbieta: kuzyni to też rodzeństwo (Łk 1, 39-56)

13. Jezus i Jan Chrzciciel: czy Pan Jezus miał braci?

14. Apostołowie: kto był bratem kogo?

15. Piotr i Andrzej: kto był pierwszym uczniem Jezusa (J 1, 35-42)

16. Synowie Zebedeusza: w jaki sposób być wielkim? (Mk 10, 35-45)

17. Marta i Maria: o podziale obowiązków domowych (Łk 8, 38-42)

18. O łazarzu, którego Jezus przywrócił siostrom (J 11, 1-44)

19. Kto jest moim bliźnim? Przypowieść o miłosiernym Samarytanie (Łk 10, 30-37)

20. Kto był marnotrawnym synem: starszy czy młodszy brat? (Łk 15, 11-32)

21. Jak być siostrą/bratem, by móc modlić się słowami „Ojcze nasz” (Mt 7, 9-15)?

22. O potrzebie byciu dzieckiem nawet w dorosłym życiu (Mt 18, 1-5)

23. Jak upominać brata? Rzecz o upomnieniu braterskim (Mt 18, 15-20)

24. Przypowieść o dwóch synach, czyli nigdy nie jest za późno (Mt 21, 28-32)

25. Kto jest bratem i siostrą Jezusa? (Łk 8, 19-21)

26. Kościół jako wspólnota sióstr i braci (1 Kor 12, 21-31)

27. O miłości jako fundamencie życia z rodzeństwem (1 Kor 13)

28. Filemon uczy się bycia bratem od Pawła Apostoła (Flm)

29. Żyć jak dziecko Boże (1 J)

30. Być synem jak Pan Jezus (j 17)

  ***

„Kod Biblii” odkrywany przez katechezę

Geneza projektu realizowanego na spotkaniach młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania:

* O miejscu Biblii w katechezie mówi obszernie Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski, 20.06.2001) oraz Program nauczania religii (Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, 20.09.2001). Zdaniem Dyrektorium „pierwszym i podstawowym elementem każdej katechezy jest element biblijny [...]. Jednym z zadań katechezy jest wprowadzenie we właściwe rozumienie Biblii i rozmiłowanie w takim jej czytaniu, żeby można było odkryć zawartą w niej prawdę Biblii i skłonić do czytającego do udzielenia odpowiedzi na orędzie, które Bóg swoim słowem kieruje do ludzkości” (nr 58).

Cele projektu:

a) wymiana doświadczeń między katechetami z realizacji katechez wprowadzających w Biblię jako źródło wiary w klasach I gimnazjum i I liceum;

b) poszukiwanie lepszego, efektywniejszego wykorzystania materiałów zawartych w podręcznikach do nauczania religii na tych dwóch poziomach poprzez zaprezentowanie autorskich projektów odwołujących się do tych podręczników;

c) uprzystępnienie innym katechetom własnych pomysłów realizowanych w ramach tej tematyki;

d) przygotowanie materiałów o charakterze konspektu, który zostanie opublikowany w formie książkowej pod szyldem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Publikacja będzie pracą redakcyjną, jednak na stronie trzeciej zostaną umieszczone nazwiska tych uczestników, których materiały zostaną wykorzystane w projekcie. 

 Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl